فیلمهای مناسب برای پوشش گلخانه ای

فیلمهای مناسب برای پوشش گلخانه ای

با پیشرفت علم، راه های تولید غذا هر روز وارد مرحله جدیدی می شود به گونه ای که با حذف روش های سنتی و تلفیق تکنولوژی های مدرن با نیازهای نوین بشر، امروزه انواع و اقسام گیاهان مصرفی را می توان تولید کرد در حالی که امکان وقوع چنین تحولی در گذشته فقط در قالب رویایی دست نیافتنی محصور می ماند؛ مثلا تا چند دهه پیش، تولید محصولی مانند توت فرنگی در زمستان غیرممکن به نظر می رسید...

مدیریت مشکلات گلخانه ها

مشکلات گلخانه ها

ایران در منطقه ی معتدله ی خشک شمالی و در عرض متوسط روی کره زمین در ناحیه ی جنب استوایی قرار دارد. این موقعیت جغرافیایی با دوری از دریاهای بزرگ، به ویژه جریانهای هوایی مرطوب موجب شده است تا آب و هوای ایران خشک و بیابانی باشد، اما به سبب وسعت بسیار و وجود عوارض گوناگون طبیعی مانند ارتفاعات بلند در شمال و مغرب و مناطق پست و وسیع، چون دشت های مرکزی در داخل فلات و افزون بر آن، مجاورت دریای مازندران و خلیج فارس و اقیانوس هند ـ که هریک از این افق ها، اقلیمی جداگانه می‌سازند.

تأثیر طیف‌های مختلف نور روی اندام‌های گیاه

جدول مقایسه تأثیر طیف‌های مختلف نور روی اندام‌های گیاه